Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur (niet-statutair) is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het toezicht op CMIS Group en haar juridische entiteiten. Hij is ook verantwoordelijk voor de beoordeling van alle belangrijke beslissingen in de onderneming die een wezenlijke invloed kunnen hebben op de strategie en/of het risicoprofiel en de risicobereidheid van de groep.