CMIS Group en ESG

Als financiële dienstverlener komen we tegemoet aan de wensen en behoeften van al onze klanten – van consumenten, hypotheekadviseurs én investeerders. We dragen daarnaast op een positieve en consistente manier bij aan belangrijke kwesties op het gebied van behoorlijk bestuur, milieu, mens & maatschappij. Daarom heeft CMIS Group een ESG-beleid opgesteld.

Ons ESG-beleid

CMIS Group erkent dat er grote uitdagingen liggen op het gebied van mens, maatschappij, milieu en behoorlijk bestuur. We werken er al hard aan om, net als andere financiële dienstverleners, het vertrouwen in de financiële markten te versterken. Deze verantwoordelijkheden hebben we dan ook verankerd in specifiek ESG-beleid (Environmental, Social & Governance: Milieu, Maatschappij & Behoorlijk Bestuur). Hiermee willen we ons steentje bijdragen aan het verbeteren van milieu, mens & maatschappij en behoorlijk bestuur, en willen we onze medewerkers, klanten, investeerders en leveranciers motiveren hetzelfde te doen.

Onze duurzaamheidsdoelstellingen

Een speciaal team binnen CMIS Group – bestaande uit medewerkers uit diverse afdelingen en divisies – heeft duurzaamheidsdoelstellingen opgesteld. Hiermee richten we ons nu op onderwerpen waarmee we impact kunnen maken – zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. Hierdoor hebben we ons laten inspireren door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, zogeheten SDG’s (Sustainable Development Goals). Het gaat in het bijzonder om de doelstellingen Goede gezondheid (doelstelling 3), Duurzame energie (doelstelling 7), Duurzame steden en gemeenschappen (doelstelling 11), Verantwoordelijke consumptie (doelstelling 12) en Klimaatactie (doelstelling 13).

We zetten ons onder meer in het energie- en watergebruik, het afval en onze CO2-uitstoot binnen onze kantoren – en waar kan ook daarbuiten – te verminderen. We werken hiervoor samen met partners die ons helpen deze milieuverbeteringen te realiseren.

Onze mensen

We vinden diversiteit en inclusiviteit belangrijk bij het aannemen en opleiden van mensen; een werkvloer waar iedereen zich thuis en welkom voelt, is immers een katalysator voor succes en innovatie. Het welbevinden van onze medewerkers is dan ook heel belangrijk voor ons – ook nu we vrijwel allemaal moeten thuiswerken.

De betrokkenheid en inzet van onze medewerkers zijn ook cruciaal als het gaat om het implementeren van onze ESG-doelstellingen. Daarom moedigen we werknemers, via ons ESG-programma, ook aan om hun (en onze) tijd, talent en middelen in te zetten voor goede doelen (zoals NL Doet en Nederland Schoon), zowel in hun eigen buurt als elders.

PRI van de VN

Naast de concrete duurzaamheidsdoelstellingen die we hebben opgesteld, dragen we ook de Principles of Responsible Investments van de Verenigde Naties uit. Deze principes zijn opgesteld om investeerders en stakeholders in de financiële sector te steunen in hun intentie ESG-doelstellingen op te nemen in hun strategie en bedrijfsbeslissingen. CMIS Group leeft deze principes dan ook na. We investeren en besturen op een verantwoorde wijze en handelen naar de letter van de wet. Daarnaast erkennen we, zoals onderschreven in onze ESG-doelstellingen, de (mogelijke) invloed die we als bedrijf hebben op het milieu, de maatschappij, klimaatverandering en onze medewerkers.

CMIS Group rapporteert elk jaar welke acties, activiteiten en stappen we hebben ondernomen op het gebied van ESG en welke vooruitgang we hebben geboekt.