Het beloningsbeleid van CMIS Group

Het beloningsbeleid van Credit Management & Investor Solutions B.V. (CMIS Group) is erop gericht onze doelstellingen en ambities, bedrijfsstrategie, waarden en langetermijnbelangen te ondersteunen. Daarnaast willen we hiermee hooggekwalificeerde medewerkers aantrekken, motiveren en behouden. Nu en in de toekomst.

Zorgplicht

Ons beheerste beloningsbeleid draagt bij aan een nog zorgvuldigere behandeling van onze klanten en tot het nakomen van onze zorgplicht. Ons beleid is er op gericht om een duurzaam evenwicht te creëren tussen waarde toevoegen op de korte en de lange termijn. Wij voelen ons ook op de lange termijn verantwoordelijk voor al onze klanten, de samenleving en andere belanghebbenden.

Verantwoord beloningsbeleid

Voor financiële instellingen gelden veel richtlijnen met betrekking tot het beloningsbeleid. CMIS Group voert een verantwoord beloningsbeleid uit dat voldoet aan alle wet- en regelgeving (inclusief internationale richtlijnen en richtsnoeren). Hierbij volgen we de Gedragscode van CMIS Group, waarbij we ook rekening houden met de belangen van al onze stakeholders.

Gelijkwaardigheidsbeginsel

Gelijkwaardigheid vinden wij zeer belangrijk. De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van medewerkers binnen CMIS Group voldoen dan ook aan de gelijkheidsbeginselen en zijn conform de bevoegdheden, taken, expertise en verantwoordelijkheden per functie. De afdeling Human Resources van CMIS Group benchmarkt regelmatig dit beloningspakket. De ondernemingsraad en het beloningscomité (dat bestaat uit de Director HR, de Chief Risk Officer en de Chief Legal Officer) evalueren voorgestelde wijzigingen van het beloningsbeleid en keuren deze goed.

Beloning

In 2022 kwam één werknemer in aanmerking voor een beloning van 1 miljoen euro of meer. Deze werknemer werkte voor Credit Management & Investor Solutions B.V.

Onze medewerkers ontvangen een vast salaris en het goed uitvoeren van bepaalde functies wordt met een aanvullende variabele component beloond. De totale variabele beloning in 2022 bedroeg EUR 30.000,-.