Klachtenprocedure Selectief Hypotheken

Wanneer u een klacht heeft over uw Selectief Hypotheek kunt u die ons schriftelijk aan ons toesturen. In onze klachtenprocedure leggen we uit hoe de procedure met betrekking tot uw klacht in zijn werking gaat.

Een klacht indienen

Wanneer u een klacht heeft over Selectief Hypotheken, moet u die schriftelijk (per brief, fax of e-mail) aan ons kenbaar maken. Wij raden u aan om deze klacht zo volledig mogelijk te omschrijven en met feiten te onderbouwen, zodat wij zo snel en adequaat mogelijk kunnen reageren. Wij kunnen een klacht die telefonisch is gemeld niet in behandeling nemen.

Voor het behandelen van klachten hebben wij een Klachtenprocedure Selectief Hypotheken. Wij raden u aan deze goed door te nemen wanneer u een klacht over en bij Selectief Hypotheken wilt neerleggen.