Special Servicing

Een gespecialiseerd team binnen Adaxio beheert hypotheken die in betalingsachterstand zijn geraakt. Onze strategie is zo veel mogelijk gericht op het helpen van de leningnemers zodat zij geen betalingsachterstanden meer hebben en de woning kunnen behouden. Adaxio stelt alles in het werk om veilingverkoop te voorkomen. Als verkoop onvermijdelijk is, werken we nauw samen met de leningnemer om het verlies te beperken. Velen van ons team hebben de kredietcrisis meegemaakt die in 2008 begon en recentelijk de crisis als gevolg van de Covid-19 pandemie.

Bijzonder Beheer met een persoonlijke aanpak

Adaxio doet er alles aan om te voorkomen dat onze leningnemers in achterstand raken. Dat begint al bij de duidelijke en strikte screening bij hypotheekaanvragen. Daarnaast monitoren wij wekelijks of risicovolle leningen. Zodra een leningnemer in achterstand is geraakt, hebben wij in de eerste twee cruciale weken al telefonisch en/of schriftelijk contact om te achterhalen of er sprake is van tijdelijke of structurele betalingsproblemen.

Bij leningen die vanaf twee maanden in achterstand zijn, proberen we, samen met de leningnemers, de betalingsproblemen aan te pakken; dit kan, als dit mogelijk of nodig is, ook persoonlijk gebeuren. Indien nodig schakelen we een budgetcoach in voor een hogere kans op resultaat.

Verliesbeperking

Bij CMIS Group streven we ernaar om leningnemers met betalingsachterstanden in hun woning laten kunnen blijven. Maar wanneer betalingsregelingen of het aanpakken van structurele betalingsproblemen niet genoeg zijn, kan het gebeuren dat de woning alsnog verkocht moet worden. Daarbij willen we de verkoopopbrengst maximaliseren en proberen we een gedwongen verkoop via de veiling te voorkomen. We  voeren daarvoor handelingen uit die de verkoop en het beheer van de restschuld ten goede komen.

Adaxio heeft al twee decennia ervaring met Special Servicing en is door Fitch Ratings beoordeeld met RSS2+.